Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BENG Pole Dance Shop

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedającym jest: BENG Magdalena Marycz, adres: ul. Mroźna 58, 40-318 Katowice, NIP PL 9542767027,  wpisany do CEiDG przez Prezydenta Miasta Katowice.
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą obuwia, odzieży i akcesoriów do tańca, na występy i pokazy oraz odzieży i akcesoriów sportowych przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.bengshop.pl
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest BENG Magdalena Marycz, adres: ul. Mroźna 58, 40-318 Katowice.
 4. Regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu. Regulamin Sklepu określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu oraz zasady składania Zamówień w Sklepie i zawierania umów sprzedaży.
 5. Sklep udostępnia Regulamin Sklepu na swojej stronie internetowej www.bengshop.pl. Dostęp do Regulaminu Sklepu możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także poprzez pobranie jego wersji w pliku PDF i utrwalenie na jakimkolwiek wybranym przez siebie nośniku.
 6. Stosowane w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

- SKLEP – BENG Pole Dance Shop;

- KLIENT – każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Towaru w Sklepie;

- TOWAR – każdy Towar oferowany na sprzedaż na stronie internetowej www.bengshop.pl ;

- REGULAMIN SKLEPU – niniejszy Regulamin;

- KONSUMENT – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

- KOSZYK – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły

Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Towarów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

- ZAMÓWIENIE – oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów;

- FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz za pośrednictwem którego Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia;

- DANE OSOBOWE - oznaczają zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności;II. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności i ich akceptacja.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klient a Sklepem.
 4. Klient dokonując zakupu zobowiązany jest uzupełnić Formularz Zamówienia swoimi danymi w taki sposób, aby umożliwić realizację Zamówienia. W szczególności Klient zobowiązany jest ujawnić swoje imię i nazwisko (bądź nazwę firmy), adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail. Dane powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są niewystarczające do realizacji Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki Klientowi. Sklep zobowiązuje się podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych/ poprawienia nieprawidłowych danych Klienta niezbędnych do wysyłki Towaru. W razie nieskuteczności podjętej próby bądź nieuzyskania prawidłowych danych umożliwiających wysyłkę Towaru, Zamówienie zostanie anulowane, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji lub składania Zamówienia bez rejestracji.
 6. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);
 3. posiadanie konta poczty elektronicznej.

III. Informacja o Towarach

 1. Informacje o Towarach w Sklepie, w tym w szczególności opisy Towarów oraz ich ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Ceny Towarów podane są w walucie złoty polski, z podatkiem VAT, bez kosztów wysyłki/ dostawy.
 3. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są dokładnie opisane. Opis zawiera w szczególności informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, wymiarach itp. Informacje te pochodzą od producentów Towarów bądź innych podmiotów wprowadzających je na rynek.
 4. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
 1. na stronie internetowej Sklepu (online) poprzez Formularz Zamówienia,
 2. pocztą elektroniczną, przesyłając Zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: bengshop24@gmail.com,
 1. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie Zamówienia składane telefonicznie i pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania Zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.
 6. Zatwierdzenie Zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) zawierająca informacje dotyczące złożonego Zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Otrzymanie w/w potwierdzenia oznacza, że między Klientem a Sklepem zawarta została umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu i złożonym przez Klienta Zamówieniem.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub gdy płatność za Zamówienie nie została uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem.

IV. Dostawa i odbiór

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia – o ile Towar jest dostępny w Sklepie - nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. przelewem internetowym).
 3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kurierem UPS, Paczkomatem InPost bądź Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania Zamówienia.
 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub ubezpieczoną przesyłką pocztową.
 1. Zamówienie można również odebrać osobiście w siedzibie Sklepu w godzinach jego otwarcia- https://bengshop.pl/pl/i/Sklep-stacjonarny-Katowice/16
 2. W przypadku odbioru osobistego wydanie Towaru nastąpi po zapłacie za Towar gotówką lub przedpłatą.
 3. Do każdego przesyłanego Towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz dokument ze specyfikacją zamówienia (o ile nie zawarto takich danych w fakturze VAT/ paragonie).
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera bądź przesyłki pocztowej Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera/ listonosza kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem/ listonoszem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera/ listonosza.
 5. Koszty wysyłki wynoszą:
  1. kurier  - 16,50 zł
  2. Paczkomat- 10 zł

V. Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, o którym mowa w pkt. III ust. 8. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia w kolejnym e-mailu.
 2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary:
 1. przelewem bankowym przed dostawą Towaru:
 2. gotówką przy odbiorze osobistym
 3. przez serwis przelewy24.pl
 4. kartą płatniczą za pośrednictwem Polecard -  operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu w terminie 48h od dnia złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie i wybrać inną formę płatności.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. Reklamacje Towarów.

 1. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Towary zakupione w Sklepie mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Sklep informuje, że buty Pleasers zgodnie z informacją udzieloną przez producenta nie są butami do tańca na rurze i wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem butów w trakcie tańca na rurze nie będą uwzględniane.
 2. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
 1. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 2. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany na adres Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 4. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres bengshop24@gmail.com wraz z pisemnym opisem wady, zdjęciami: wady, podeszw, całego produktu i oryginałem dowodu zakupu. Sklep prześle Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep wiadomości opisującej reklamowany Towar.
 5. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera/ listonosza, o którym mowa w pkt. IV ust. 7.

VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż kurier/ listonosz i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: BENG Pole Dance Shop, ul. Mroźna 41, 40-318 Katowice, e-mail: bengshop24@gmail.com , zawierającego jednoznaczną informację o odstąpieniu od umowy oraz szczegółowe określenie zakupionego i zwracanego Towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Do zachowania 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał do Sklepu pismo o odstąpieniu od umowy listem poleconym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub też gdy złoży je osobiście w siedzibie Sklepu.
 4. W tym samym terminie 14 – dniowym Klient odsyła na własny koszt Towar do Sklepu lub dostarcza go osobiście do Sklepu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi cenę Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Towarów w Sklepie zgodnie z Regulaminem Sklepu,
 2. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
 3. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów
 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 2. Klientom zabrania się dostarczania na adres Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail bengshop24@gmail.com . Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótki opis powodu złożenia reklamacji. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 4. Sklep informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowy opis działania plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów Sklep wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub ustawieniach przy zakładaniu konta Klienta. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności - w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia. Brak akceptacji postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Sklepu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.).
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu Sklepu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu Sklepu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu, jak i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie mogą naruszać praw Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży Towarów przed dokonaniem w/w zmian.
 8. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

 

X. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 5% do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii.

6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl