BENG Pole Dance Shop
Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu  internetowego bengshop.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: bengshop.pl, zwanej dalej  „Sklepem”. 

 

1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Magdalena Marycz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BENG  MAGDALENA MARYCZ, z siedzibą w Katowicach (40-318) przy ul. Mroźna 58, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9542767027 oraz REGON 364877712. 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 660-751-536 oraz przy użyciu adresu e-mail: bengshop24@gmail.com. 

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy  informujemy o: 

art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 

art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań  przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 

art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów. 

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW,  EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI 

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy  przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1  lit. b) RODO. 
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także  ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do  czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w  oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych  odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń  wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację. 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych,  dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych,  doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu. 

4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane  osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe. 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. 

 1. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem  wcześniejszego przetwarzania danych. 
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać  Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera. 
 3. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a  także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 4. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera. 7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera. 

5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O  PROFILOWANIU 

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. 
 2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o  wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na  podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na  zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować. 
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji. 
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie  udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do  czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych. 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca komunikatora dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,  

 • typ i język przeglądarki,  
 • data i godzina zapytania,  
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,  
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika, 
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.  
 1. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed  potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w  obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń  wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich  przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 5. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu. 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT. 

7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE

1. Sklep posiada funkcjonalność przesłania powiadomienia o wybranym towarze pod adres e-mail, wprowadzony przez użytkownika. 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest realizacja żądania użytkownika, a następczo zabezpieczanie Sklepu przed  potencjalnymi nadużyciami. 

 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 
 2. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń  wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 4. Podanie tych danych jest warunkiem wysłania powiadomienia. Brak podania tych danych uniemożliwi tą czynność. 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT. 

8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH 

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając  dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym  wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty: 

 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; DHL Parcel Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823  Warszawa; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa; UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa. Dostawca usług IT: Shoper S.A., ul. Pawia 9, 31-154 Kraków. 
 • Hostingodawca: home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Dostawca usług księgowych: Torex s.c.B. Fidytek, A. Fidytek, ul. Józefowska 35a/5, 40-145 Katowice. 
 • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania  każdorazowego zapotrzebowania.  
 • Dostawca usługi wysyłania newslettera: MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24  Boulavard Royal L-2449 Luksemburg; PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa. 

9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru  Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA). 
 2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. 3. Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o  umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską. 

10.BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość  skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

Prawo dostępu do danych 

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu  do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: 

 • celach przetwarzania, 
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub  organizacjach międzynarodowych, 
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego  przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, 
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych  konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. 

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa  drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. 

Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów  przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki  usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, 
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, 
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:  

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są  nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie 

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec  Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:  

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, 
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i  prawnie uzasadnionych interesów, lub  
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. 

Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

11.WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość  skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej  chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do  odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie  odbywa się: 

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz  
 • w sposób zautomatyzowany. 

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,  o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

Prawo do sprzeciwu 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych  danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: 

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności  Twojej osoby, lub  
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli  przetwarzać ich do takich celów. 

12.PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE 

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i  zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są  przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy  skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie: 

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub  zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe. 
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez  ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania,  korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich  zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies: 

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji, 
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji. 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy: 

 • nasze pliki cookies, 
 • pliki cookies podmiotów trzecich. 

13.PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH 

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na: 

 • uwierzytelnianie dostępu, 
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu, 
 • zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi, 
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), 
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka. 

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. GOOGLE 

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach  usług:  

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu, Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane  osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a  także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane  demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. 

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

FACEBOOK 

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone: Funkcjonalne pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być  wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”.  Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny. 

 • Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy  publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę  skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu  użytkownika 

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Twoich danych w tych celach, skorzystaj z linku: www.aboutads.info/choices lub networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.e regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.  

15.ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI 

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na  wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to  korzystanie. 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić: 

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z  jego warunkami, 
 • za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej. 

16.PAMIĘĆ PODRĘCZNA 

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu.  W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu.  Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby  wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane  jak hasło do logowania. 

17.ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA 

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych  stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką  prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją. 

18.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu. 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni  przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.© 2023 BENGSHOP
REALIZACJA: ERSETIC VISION
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium